Czestochowa University of Technology

Faculty of Electrical Engineering

Kierunek: Automatyka i Robotyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

specjalności:

  • Automatyzacja Procesów
  • Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Realizowane kształcenie obejmuje wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń oraz systemów automatyki i robotyki. Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. W ramach kierunku prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne.

STUDIA I stopnia

Studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, w tym na samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie zarówno projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki, jak również ich eksploatacji oraz serwisu. Kształcenie przez pierwsze semestry jest realizowane z zakresu przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka i informatyka), ogólnych (język angielski, podstawy ekonomii, ochrona własności intelektualnej, podstawy organizacji i zarządzania) oraz kierunkowych związanych z automatyką, elektroniką, napędami elektrycznymi, robotyką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami inteligentnymi, a także urządzeniami i systemami pomiarowymi, sterownikami i regulatorami przemysłowymi oraz metodami komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Po ukończeniu czwartego semestru (na studiach stacjonarnych) i piątego semestru (na studiach niestacjonarnych) program studiów umożliwia zindywidualizowanie dalszego kształcenia poprzez wybór specjalności, na których studenci uzyskują wiedzę z zakresu przedmiotów specjalnościowych i obieralnych.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł zawodowy inżyniera automatyki i robotyki. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia.

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka trwają 3,5 roku (7 semestrów), a studia niestacjonarne 4 lata (8 semestrów).

Na wydziale na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia prowadzone są następujące specjalności:

Automatyzacja Procesów

Absolwenci specjalności Automatyzacja Procesów zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu: robotyzacji przemysłowej, mechatroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów przemysłowych, metod diagnostyki, projektowania układów napędowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, sterowników PLC i systemów SCADA. Uzyskują tym samym gruntowne przygotowanie do rozwiązywania praktycznych problemów i realizacji projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki w oparciu o wykorzystanie techniki sterowania mikroprocesorowego. Przekazywana wiedza i umiejętności umożliwią wykonywanie zadań związanych z układami automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania komputerowego. Pozwala to absolwentom podjąć pracę na stanowiskach projektantów nowoczesnych systemów automatyzacji, inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki w zakładach przemysłowych, inżynierów konstruktorów w firmach projektujących i produkujących urządzenia automatyki.

Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej

Studia na specjalności Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu: odnawialnych źródeł energii i ich układów sterowania, nowoczesnych systemów pomiarowych, komputerowych układów sterowania, zaawansowanych algorytmów sterowania, systemów przetwarzania energii słonecznej, modelowania i symulacji oraz systemów sterowania w budynkach. Absolwenci tej specjalności uzyskują wszechstronne przygotowanie w zakresie algorytmów i systemów sterowania stosowanych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na pojęcie pracy w charakterze projektantów i konstruktorów urządzeń elektroenergetyki odnawialnej, integratorów rozproszonych, przewodowych i bezprzewodowych systemów pomiarowo-sterujących. Absolwenci mogą również uzyskać pracę na stanowiskach inżynierskich w jednostkach badawczo-rozwojowych, a także w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.