Czestochowa University of Technology

Faculty of Electrical Engineering

Daty umieszczone w tabeli oznaczają rok akademicki rozpoczęcia studiów na pierwszym semestrze danego kierunku.

Studia I stopnia
ELEKTROTECHNIKA 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
stacjonarne Pobierz plan
niestacjonarne Pobierz plan
INFORMATYKA 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
stacjonarne Pobierz plan
niestacjonarne Pobierz plan Pobierz plan
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
stacjonarne Pobierz plan
niestacjonarne Pobierz plan
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
stacjonarne Pobierz plan Pobierz plan
niestacjonarne Pobierz plan Pobierz plan
Studia II stopnia
  2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
ELEKTROTECHNIKA
stacjonarne Pobierz plan
niestacjonarne Pobierz plan
INFORMATYKA
stacjonarne
dla inżynierów
Pobierz plan
stacjonarne
dla licencjatów
Pobierz plan
niestacjonarne
dla inżynierów
Pobierz plan
niestacjonarne
dla licencjatów
Pobierz plan