W dniu 5.06.2018 r o godzinie 12.00 w sali E1 odbędzie się spotkanie dot. działania firmy Asten Group dla studentów oraz pracowników WE PCz.

Serdecznie zapraszamy

45 lat kształcenia nauczycieli w Politechnice Częstochowskiej

Możesz zdobyć drugi zawód
- zawód nauczyciela

Przekonaj się, jakie to proste!

Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki Częstochowskiej

Zaprasza w roku akademickim 2018/2019
na
Fakultatywne Studia Pedagogiczne
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym studentów studiów I i II stopnia oraz absolwentów szkół wyższych

Absolwent uzyskuje pełne i bezterminowe kwalifikacje pedagogiczne wymagane:

  • do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela,
  • przy zatrudnieniu na stanowisko nauczyciela akademickiego,
  • w ośrodkach szkolenia kursowego lub zakładowego,
  • do prowadzenia praktyk uczniowskich.

Dokonaj dobrego wyboru!

  • Studia prowadzone są w systemie 4-ro semestralnym.
  • Obejmują zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki, komunikacji edukacyjnej oraz praktykę w szkołach.

Sekretariat Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli prowadzi rekrutację w okresie od 14 maja do 28 września 2018 roku na rok akademicki 2018/2019 oraz udziela szczegółowych informacji
w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 12.00
ul. Dąbrowskiego 71 pokój 139, tel. 34 325 03 37
skidn.pcz.pl

Dziekan
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza
22 maja 2018 roku o godzinie 12.00
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe, na którym
dr inż. Wojciech Pluta przedstawi swoje osiągnięcia naukowe,
stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:

„Wpływ zjawiska anizotropii magnetycznej na składowe całkowitych strat mocy taśm elektrotechnicznych przy przemagnesowaniu osiowym”

Blachy elektrotechniczne stanowią najbardziej optymalny materiał magnetyczny biorąc pod uwagę stosunek własności do ceny. Materiały te poddawane są gradacji według ich właściwości anizotropowych i strat jednostkowych. Zaprojektowanie obwodów magnetycznych z uwzględnieniem zjawiska anizotropii umożliwia poprawę ich właściwości magnetycznych, a przede wszystkim zmniejszenie całkowitych strat mocy.

Podjęte prace w zakresie wpływu zjawiska anizotropii magnetycznej na straty mocy stanowią istotne zagadnienie poznawcze jak i utylitarne. W wyniku podjętych prac opracowano oryginalny model eksperymentalny wpływu anizotropii magnetycznej na składowe jednostkowych strat mocy. W połączeniu ze znanym z literatury modelem trójskładnikowym jednostkowych strat mocy, opracowany model stanowi uniwersalne narzędzie do zastosowania w przy projektowaniu obwodów magnetycznych.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Subcategories

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.