Czestochowa University of Technology

Faculty of Electrical Engineering

Stypendia piątek, 15 września 2017

Zgodnie z Regulamin studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 53/2016/2017 z dnia 22.03.2017 istnieje możliwość złożenia wniosków na stypendium doktoranckie oraz na zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 54/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 55/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Termin składania wniosków mija z dniem 5.10.2017.

Istnieje również możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów III stopnia Politechniki Częstochowskiej i stypendium Rektora dla studentów III stopnia Politechniki Częstochowskiej.