Listy osób przyjętych

Kierunek: Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Piotr Sławomir Szecówka
2 Jakub Piotr Ludwikowski
3 Dominik Benjamin Stefanek
4 Michał Marcel Mazur
5 Piotr Maciej Berghausen

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Andrzej Stefan Świdziński
2 Mariusz Robert Trawiński
3 Łukasz Michał Gałgus
4 Łukasz Jan Cieślik
5 Michał Karol Kawiński
6 Bartosz Jan Gradek
7 Radosław   Wróbel
8 Adam Piotr Janowiec
9 Damian Michał Mądrawski
10 Klaudiusz Miłosz Kowalczyk
11 Albert   Łakomy

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Paweł Rafał Boral
2 Tomasz Grzegorz Kasprzak
3 Daniel Piotr Piecuch
4 Anna   Pietruszewska
5 Rafał Jan Wlaźlak
6 Katarzyna Aleksandra Dębicka
7 Michał Zbigniew Kałka
8 Piotr Zbigniew Lara
9 Jakub Jan Błaszczyk
10 Wojciech Grzegorz Kałka
11 Krzysztof   Grzybowski

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Patryk Norbert Nowak
2 Zbigniew Stanisław Cieplewicz
3 Piotr   Węgrzyniak
4 Łukasz Adam Chłodny
5 Daniel Sławomir Sobieraj
6 Kasper Bartłomiej Wieciorkowski
7 Mateusz Bartosz Klekot

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Daniel Janusz Witych
2 Marcin Grzegorz Janas
3 Adrian Paweł Pukacz

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Piotr   Węgrzyniak

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Drugie imię Nazwisko
1 Marcin Grzegorz Janas
2 Kamil Maciej Brzęczek
3 Dominik Przemysław Kopera
4 Damian Michał Mądrawski
5 Tomasz Grzegorz Kasprzak

Osoby przyjęte w III naborze na Wydziale Elektrycznym - pobierz dokument.

Listy osób zakwalifikowanych

Kierunek: Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Piotr Jafra
2 Piotr Szecówka
3 Jakub Ludwikowski
4 Dominik Stefanek
5 Jakub Skrzypczak
6 Seweryn Tuz

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Piotr Kołodziej
2 Andrzej Świdziński
3 Mariusz Trawiński
4 Łukasz Cieślik
5 Michał Kawiński
6 Bartosz Gradek
7 Radosław Wróbel
8 Mariusz Krzak
9 Adam Janowiec
10 Damian Mądrawski
11 Klaudiusz Kowalczyk

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Krzysztof Grzybowski
2 Paweł Boral
3 Tomasz Kasprzak
4 Daniel Piecuch
5 Anna Pietruszewska
6 Katarzyna Dębicka
7 Kamil Bawor
8 Piotr Lara
9 Jakub Błaszczyk
10 Michał Kałka

Kierunek: Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Patryk Nowak
2 Zbigniew Cieplewicz
3 Piotr Węgrzyniak
4 Łukasz Chłodny
5 Mateusz Norberciak
6 Oskar Podgórski
7 Daniel Sobieraj
8 Kuba Chyrchel
9 Mateusz Rodak

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Daniel Witych
2 Marcin Janas
3 Adrian Pukacz
4 Kamil Aleksanderek

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Anna Pietruszewska
2 Adrian Rutkowski

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Piotr Węgrzyniak
2 Oskar Podgórski

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko
1 Marcin Janas
2 Kamil Brzęczek
3 Dominik Kopera
4 Damian Mądrawski

Osoby zakwalifikowane w II naborze na Wydziale Elektrycznym - pobierz dokument.