Dziekan
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza
14 listopada 2017 roku o godzinie 10.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

 
Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym dr inż. Mariusz Najgebauer przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:
 

„Opis, analiza i predykcja wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich z zastosowa­niem nowych algorytmów skalowania”
 

Analiza i predykcja właściwości materiałów magnetycznie miękkich jest istotnym zagadnieniem zarówno w aspekcie poznawczym, jak również utylitarnym, gdyż umożliwia poprawne zaprojektowanie i wykonanie obwodów magnetycznych urządzeń elektrycznych.

Prelegent opracował algorytmy skalowania, które zastosował w opisie, analizie i predykcji wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich o różnych strukturach wewnętrznych. W wyniku zrealizowanych badań prelegent wykazał wieloskalowość zjawisk rozpraszania energii, magnesowania oraz anizotropii magnetycznej. Wykazał również przydatność i skuteczność opracowanych algorytmów skalowania do opisu i predykcji wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich, w tym: stratności, koercji magnetycznej, krzywych bezhisterezowych oraz anizotropii właściwości magnetycznych.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.
 

 

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

wtorek, 7 listopada 2017

Zmarł architekt Jerzy Gottfried

Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość, że dnia 23 października 2017 roku odszedł w nocy architekt Jerzy Gottfried. Brat pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego PCz oraz projektant budynku Wydziału Elektrycznego.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach dnia 04.11.2017 r. o godzinie 9:30.

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się po Mszy Świętej Żałobnej.

poniedziałek, 30 października 2017

Certyfikowany cykl wykładów - Project Management

Uczestnicy kursu otrzymają po jego ukończeniu certyfikat.

Zapisy do 6 listopada - Wydział Elektryczny, Sekretariat Instytutu Informatyki, I piętro

Pobierz program kursu

środa, 25 października 2017

Godziny Rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 19.10.2017 r. w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października 2017 r. od godziny 12.00 oraz 2 listopada 2017 r. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.

poniedziałek, 23 października 2017

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych I roku odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. w godzinach 11:30 - 12:15 w Auli Wydziału Elektrycznego

Pobierz dokument.

piątek, 13 października 2017

Kursy językowe - zapisy na pierwszy semestr 2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu - 450 zł za 30 godzin lekcyjnych

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18.10.2017 r. i godz 17.00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Informacje można uzyskać w sekretariacie SJO, tel. 34 3250 329

wtorek, 03 października 2017

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

zaprasza

20 września 2017 roku o godzinie 13.00
do Auli Wydziału Elektrycznego na

 

Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym dr Pietro Mandracci Z Politecnico di Torino (Department of Applied Science and Technology – Materials and Microsystems lab.) przedstawi wykład pt.:

 

„Plasma – assisted synthesis of silicon – based materials of different composition and structure”

In this presentation, the most recent research activities carried out at the Materials and Microsystems Laboratory (ChiLab) of Politecnico di Torino in the field of plasma-assisted synthesis of silicon-based thin-film materials and their application, are reviewed. The main plasma-assisted techniques used for the material synthesis, namely plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD), electron cyclotron resonance chemical vapor deposition (ECR_CVD), as well as reactive magnetron sputtering, are described, analyzing the characteristics that make them especially suitable for the production of silicon-based materials with a very wide range of compositions and physical properties. Moreover, some examples of silicon-based thin-film materials and structures grown by these techniques are presented, including amorphous thin film alloys such as a-SiOx, a-SiNx, a-SiOxNy:H, a-SiOxCy:H, a-SiCxOyNz:H, microcrystalline Si, microcystalline SiC and mixed phase mc-Si/a-SiC.

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Pobierz oryginał

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

serdecznie zaprasza na
Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się 5 października 2017r.
o godzinie 10:00 w auli Wydziału Elektrycznego
(al. Armii Krajowej 17)

Program uroczystości:

 1. Otwarcie uroczystości.
 2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Elektrycznego.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Immatrykulacja.
 5. Wykład inauguracyjny pt. „Przesył danych w elektrycznych instalacjach samochodowych” wygłosi dr hab. inż. Stanisław Chudzik, prof. PCz.

poniedziałek, 11 września 2017 roku

Konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy: SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adres:
Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407, w terminie do 11 września 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu na stronie Forum Akademickiego.

Szczegółowe informacje:
Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Zmarł Prof. Zygmunt Biernacki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego PCz

17 czerwca 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki. Zygmunt Biernacki urodził się 21 sierpnia 1934 roku w Opatowie. W 1953 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Broniewskiego w Krzepicach. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1958 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1958 –1959 pracował jako asystent w Katedrze Fizyki Politechniki Wrocławskiej, w latach 1960 – 1962 był mistrzem Stacji Prób, starszym inspektorem pomiarów w hucie im. B. Bieruta. W latach 1962 – 1968 pracował jako starszy asystent Katedry Elektrotechniki (od 1966 roku Wydziału Elektrycznego), a w latach 1968-1972 był adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W latach 1972 - 1992 pracował jako docent, w latach 1992 - 1998 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 roku profesorem tytularnym – pracownikiem Politechniki Częstochowskiej; w latach 1992 – 1998 był również profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 13.06.2017r. w godzinach 15:00 - 18:00.

poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku

Dziekan Wydziału Elektrycznego

zaprasza studentów i pracowników na spotkanie z przedstawicielami firmy ZF

1 czerwca 2017 roku
godz. 10:00 - 11:00

Aula WE
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17

poniedziałek, 29 maja 2017

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

zaprasza
14 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00
do Auli Wydziału Elektrycznego na
Seminarium Wydziału Elektrycznego, na którym dr Sebastian Sakowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przedstawi referat pt.:
„Komputery zbudowane z DNA”

W referacie przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z nową dziedziną nauki łączącą informatykę z genetyką molekularną. Omówione zostaną badania nad komputerami mogącymi przetwarzać informacje w szczególnych warunkach środowiska biochemicznego. Przedstawione zostaną komputery działające autonomicznie i zbudowane z DNA, czyli związku chemicznego kodującego informacje w organizmach żywych. Dzięki bardzo małym rozmiarom, możliwościom dużego upakowania informacji oraz masowej równoległości działania komputery te mogą zostać w przyszłości zastosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki np.: w kryptografii, czy w medycynie. Podczas referatu omówione zostaną ważniejsze modele teoretyczne i implementacje praktyczne komputerów zbudowanych z DNA. Wyszczególnione zostaną mocne oraz słabe strony tych rozwiązań technicznych, a także wskazane zostaną najnowsze trendy tych badań. Przedstawione zostaną również wyniki badań własnych dotyczących zwiększania złożoności obliczeniowej komputerów DNA i perspektywy dalszych prac w tym obszarze badań naukowych.

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Dyrektor Instytutu Informatyki
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Pobierz oryginał

czwartek, 25 maja 2017

Juwenalia 2017

Dziekan Wydział Elektrycznego w związku z ustalonymi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej godzinami rektorskimi, odwołuje wprowadzony bezwzględny zakaz przebywania na terenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w dniu 20.05.2017 r..

Zajęcia w w/w terminie będą zatem odbywały się w normalnym trybie.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

czwartek, 18 maja 2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z obchodami Juwenaliów ustala następujące godziny rektorskie:

 • środa 17 maja 2017r. od godziny 13.00;
 • czwartek 18 maja 2017r. – cały dzień;
 • piątek 19 maja 2017r. – cały dzień.

wtorek, 16 maja 2017

Szkolenie w zakresie obsługi platformy Cloud.pionier.net.pl

Uprzejmie informuję, że w dn. 29.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali B231 odbędzie się szkolenie dla pracowników Wydziału Elektrycznego z zakresu obsługi platformy w systemie Cloud Pionier związane z zakupem licencji Ansys 18 Academic Research + EM.

wtorek, 16 maja 2017

Juwenalia 2017

Uprzejmie informuję, iż w związku z Juwenaliami Politechniki Częstochowskiej oraz na prośbę Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej inż. Andrzeja Matuszczyka, a także z polecenia Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej z okazji Dni Wiosny Studentów w dniach 17 - 20 maja 2017 r. będzie zamykany o godzinie 16.00 ze względów bezpieczeństwa mienia Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników przyszłych Juwenaliów.

Po godzinie 16.00 w w/w dniach na teren Wydziału Elektrycznego nie zostanie wpuszczony żaden pracownik. Wyjątek będą stanowić pracownicy, którzy po przedstawieniu ważnych uzasadnionych powodów, uzyskają od Dziekan Wydziału Elektrycznego pełnomocnictwo do przebywania na terenie Wydziału Elektrycznego w wymienionych dniach.

Proszę o zastosowanie się do powyższego komunikatu i opuszczenie w dniach 17 - 20 maja 2017 r. budynku Wydziału Elektrycznego do godziny 16.00.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

piątek, 12 maja 2017

XV edycja konkursu na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Z satysfakcją należy również odnotować fakt, że laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

czwartek, 11 maja 2017

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa została powołana uchwałą Nr 59/2016/2017 z dnia 25.04.2017 r. w składzie:

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz przewodniczący
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz członek
Dr inż. Andrzej Jąderko członek
Dr inż. Janusz Baran członek
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz członek

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

 1. Składanie wniosków o granty – do dnia 17 maja 2017 r. w Biurze Dziekana WE (pokój B116, p. Joanna Ceglarek).
 2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 24 maja 2017 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu – 25 maja 2017 r.

Zebranie informacyjne dla młodych naukowców, doktorantów oraz ich opiekunów naukowych i promotorów dot. konkursu odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 10.30 w Auli WE – obecność obowiązkowa.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego

poniedziałek, 8 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie dot. projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2017 r. w Auli WE o godz. 10.00. Przewidywany czas - 15-20 min.

Prosimy wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych o udział w tym spotkaniu.

Władze Wydziału Elektrycznego

poniedziałek, 8 maja 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Do 20 czerwca br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków do kolejnych konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, a także do nowego programu – TEAM-TECH Core Facility PLUS. We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Wnioskodawcami w konkursach mogą zostać naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora oraz poparte osiągnięciami doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe.

Ponadto, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane złożeniem wniosków w programach TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS na spotkanie informacyjne poświęcone tym programom. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia br. (środa) w siedzibie FNP przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie, w godz. 10.00 – 13.15. Od godz. 10.30 spotkanie będzie także transmitowane na profilu FNP na portalu Facebook: www.facebook.com/FundacjanarzeczNaukiPolskiej

W trakcie spotkania szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym zasadom finansowania w programie Core Facility oraz nowości w ofercie programów FNP realizowanych w ramach PO IR – programowi Core Facility PLUS. Oba programy umożliwiają finansowanie prac B+R mających na celu stworzenie lub rozwinięcie usługi badawczej, która w przyszłości będzie świadczona komercyjnie.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się w załączonej informacji (pobierz).

czwartek, 27 kwietnia 2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Świąt pełnych radości
ciepła rodzinnego,
niepowtarzalnej atmosfery
w tych szczególnych dniach
oraz Wesołego Alleluja

życzą Władze Wydziału Elektrycznego

piątek, 14 kwietnia 2017

Godziny Rektorskie

Ze względu na wybory przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej i przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów WE PCz Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza godziny rektorskie w dniu 04.04.2017 w godzinach od 10.00 - 12.00

wtorek, 21 marca 2017

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.