Informacje dot. zakwaterowania w Domach Studenckich

Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Domach Studenckich Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017 / 2018 proszeni są o złożenie "Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim" (pobierz dokument) w siedzibie Działu Domów Studenckich
(z wyłączeniem osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim w poprzednich latach akademickich na cały okres trwania studiów).

Siedziba Działu Domów Studenckich:
ul. Dekabrystów 26/30
Dom Studenta nr 5 "Maluch", pokój nr 9
telefon (34) 3250 262

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem - pobierz dokument, na stronie Politechniki Częstochowskiej oraz w siedzibie Działu Domów Studenckich

Termin zakwaterowania Godziny zakwaterowania Wydział
1 października 2017 15.00 - 21.00 Studenci I roku i studenci rozpoczynający zamieszkanie w Domach Studenckich wszystkich Wydziałów Politechniki Częstochowskiej oraz innych Uczelni (AJD, WSL)
2 października 2017 9.00 - 14.00
14.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 21.00
 • Elektryczny
 • Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Budownictwa
 • studenci innych Uczelni (AJD, WSL)
3 października 2017 9.00 - 14.00
14.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 21.00
 • Zarządzania
 • Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Infrastruktury i Środowiska
 • osoby nie będące studentami

W następnych dniach kwaterowanie odbywać się będzie: od godz. 10.00 do 14.00

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Zmarł Prof. Zygmunt Biernacki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego PCz

17 czerwca 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki. Zygmunt Biernacki urodził się 21 sierpnia 1934 roku w Opatowie. W 1953 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Broniewskiego w Krzepicach. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1958 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1958 –1959 pracował jako asystent w Katedrze Fizyki Politechniki Wrocławskiej, w latach 1960 – 1962 był mistrzem Stacji Prób, starszym inspektorem pomiarów w hucie im. B. Bieruta. W latach 1962 – 1968 pracował jako starszy asystent Katedry Elektrotechniki (od 1966 roku Wydziału Elektrycznego), a w latach 1968-1972 był adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W latach 1972 - 1992 pracował jako docent, w latach 1992 - 1998 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 roku profesorem tytularnym – pracownikiem Politechniki Częstochowskiej; w latach 1992 – 1998 był również profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Stypendia pomostowe

Maturzysto

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017);
osiągnęli na egzaminie maturalnym liczę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa regulamin, dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 13.06.2017r. w godzinach 15:00 - 18:00.

poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku

Spotkanie „Programowanie w Automotive: od języka C do JAVA”

Zapraszamy!

Data: 07.06.2017 (środa)
Godzina: 14:00 - 15:30

Politechnika Częstochowska:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Sala A3 ul. Dąbrowskiego 73

Pobierz zaproszenie

poniedziałek, 5 czerwca 2017 roku

Informacja dot. zajęć z dr inż. M. Najgebauerem w dniu 10.06.2017

Uprzejmie informuję, że z powodu nieobecności dr inż. Mariusza Najgebauer w dniu 10.06.2017 r. (sobota), prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w dniu 11.06.2017 r. (niedziela) w następujących godzinach:

 • Nowoczesne materiały WN układów izolacyjnych (seminarium): godz. 8:50 - 10:30
 • Układy i profilaktyka izolacji (laboratorium): godz. 16:45 - 18:20

Pobierz oryginał

czwartek, 1 czerwca 2017

Dziekan Wydziału Elektrycznego

zaprasza studentów i pracowników na spotkanie z przedstawicielami firmy ZF

1 czerwca 2017 roku
godz. 10:00 - 11:00

Aula WE
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17

poniedziałek, 29 maja 2017

Oferta płatnych praktyk w firmie LUTUR

Co oferujemy:

 • Pracę w najatrakcyjniejszych miejscach w polsce
  • Nad morzem - Władysławowo, Puck, Rzucewo, Darłowo, Łeba
  • W górach - Tatry, Pieniny, Bieszczady
  • Nad jeziorem - Mazury, Pojezierze Płuckie
 • Umowę zlecenie
 • Pełne wyżywienie i zakwaterowanie
 • Ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu/powrotu z kolonii
 • Dogodne terminy w okresie całych wakacji

Wymagania wobec wychowawców:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowatczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Zaświadczenie lekarskie lub książeczka sanepidu
 • Zaświadczenie o niekaralności wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Predyspozycje do pracy z dziećmi

Szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym dokumencie

piątek, 26 maja 2017

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

zaprasza
14 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00
do Auli Wydziału Elektrycznego na
Seminarium Wydziału Elektrycznego, na którym dr Sebastian Sakowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przedstawi referat pt.:
„Komputery zbudowane z DNA”

W referacie przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z nową dziedziną nauki łączącą informatykę z genetyką molekularną. Omówione zostaną badania nad komputerami mogącymi przetwarzać informacje w szczególnych warunkach środowiska biochemicznego. Przedstawione zostaną komputery działające autonomicznie i zbudowane z DNA, czyli związku chemicznego kodującego informacje w organizmach żywych. Dzięki bardzo małym rozmiarom, możliwościom dużego upakowania informacji oraz masowej równoległości działania komputery te mogą zostać w przyszłości zastosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki np.: w kryptografii, czy w medycynie. Podczas referatu omówione zostaną ważniejsze modele teoretyczne i implementacje praktyczne komputerów zbudowanych z DNA. Wyszczególnione zostaną mocne oraz słabe strony tych rozwiązań technicznych, a także wskazane zostaną najnowsze trendy tych badań. Przedstawione zostaną również wyniki badań własnych dotyczących zwiększania złożoności obliczeniowej komputerów DNA i perspektywy dalszych prac w tym obszarze badań naukowych.

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Dyrektor Instytutu Informatyki
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Pobierz oryginał

czwartek, 25 maja 2017

Współpraca z Exact Systems

Chcesz podjąć pracę? Szukasz pracy na wakacje? Chcesz zdobyć doświadczenie w branży motoryzacyjnej?

Grupa Exact Systems czeka na Ciebie na Politechnice Częstochowskiej.

Studenci którzy chcąc podjąć pracę mają możliwość zgłoszenia się do Ambasadora Grupy Exact Systems na Politechnice bądź też odwiedzić pokój nr 1 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w godzinach 9 -15 codziennie od poniedziałku do piątku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej napisz lub zadzwoń:
Tel: 727 – 525 – 525
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy

czwartek, 25 maja 2017

Juwenalia 2017

Dziekan Wydział Elektrycznego w związku z ustalonymi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej godzinami rektorskimi, odwołuje wprowadzony bezwzględny zakaz przebywania na terenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w dniu 20.05.2017 r..

Zajęcia w w/w terminie będą zatem odbywały się w normalnym trybie.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

czwartek, 18 maja 2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z obchodami Juwenaliów ustala następujące godziny rektorskie:

 • środa 17 maja 2017r. od godziny 13.00;
 • czwartek 18 maja 2017r. – cały dzień;
 • piątek 19 maja 2017r. – cały dzień.

wtorek, 16 maja 2017

Juwenalia 2017

Juwenalia 2017

Uprzejmie informuję, iż w związku z Juwenaliami Politechniki Częstochowskiej oraz na prośbę Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej inż. Andrzeja Matuszczyka, a także z polecenia Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej z okazji Dni Wiosny Studentów w dniach 17 - 20 maja 2017 r. będzie zamykany o godzinie 16.00 ze względów bezpieczeństwa mienia Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników przyszłych Juwenaliów.

Po godzinie 16.00 w w/w dniach na teren Wydziału Elektrycznego nie będą wpuszczani żadni studenci z wyjątkiem osób posiadających identyfikatory.

Proszę o zastosowanie się do powyższego komunikatu i opuszczenie w dniach 17 - 20 maja 2017 r. budynku Wydziału Elektrycznego do godziny 16.00.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

piątek, 12 maja 2017

XV edycja konkursu na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Z satysfakcją należy również odnotować fakt, że laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

czwartek, 11 maja 2017

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa została powołana uchwałą Nr 59/2016/2017 z dnia 25.04.2017 r. w składzie:

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz przewodniczący
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz członek
Dr inż. Andrzej Jąderko członek
Dr inż. Janusz Baran członek
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz członek

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

 1. Składanie wniosków o granty – do dnia 17 maja 2017 r. w Biurze Dziekana WE (pokój B116, p. Joanna Ceglarek).
 2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 24 maja 2017 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu – 25 maja 2017 r.

Zebranie informacyjne dla młodych naukowców, doktorantów oraz ich opiekunów naukowych i promotorów dot. konkursu odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 10.30 w Auli WE – obecność obowiązkowa.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego

poniedziałek, 8 maja 2017

Ogłoszenie w sprawie stypendium

Zgodnie z par. 10 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej PILNIE proszę zgłaszać się do Dziekanatu WE PCz po odbiór decyzji stypendialnych o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium, gdyż nie odebranie w/w decyzji skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Świąt pełnych radości
ciepła rodzinnego,
niepowtarzalnej atmosfery
w tych szczególnych dniach
oraz Wesołego Alleluja

życzą Władze Wydziału Elektrycznego

piątek, 14 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorem firmy Cooper Standard

Dziekan Wydziału Zarządzania serdecznie zaprasza Studentów wszystkich Wydziałów Politechniki Częstochowskiej na spotkanie z Dyrektorem firmy Cooper Standard Panem Maciejem Szmitem, które odbędzie się dnia 24.04.2017 roku o godzinie 10.00 w sali 011. Celem spotkania jest umożliwienie Studentom poznania firmy Cooper Standard oraz udostępnienie oferty płatnych staży którą firma posiada.

, 14 kwietnia 2017