piątek, 17 listopada 2017

Dziekan
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza
14 listopada 2017 roku o godzinie 10.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

 
Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym dr inż. Mariusz Najgebauer przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:
 

„Opis, analiza i predykcja wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich z zastosowa­niem nowych algorytmów skalowania”
 

Analiza i predykcja właściwości materiałów magnetycznie miękkich jest istotnym zagadnieniem zarówno w aspekcie poznawczym, jak również utylitarnym, gdyż umożliwia poprawne zaprojektowanie i wykonanie obwodów magnetycznych urządzeń elektrycznych.

Prelegent opracował algorytmy skalowania, które zastosował w opisie, analizie i predykcji wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich o różnych strukturach wewnętrznych. W wyniku zrealizowanych badań prelegent wykazał wieloskalowość zjawisk rozpraszania energii, magnesowania oraz anizotropii magnetycznej. Wykazał również przydatność i skuteczność opracowanych algorytmów skalowania do opisu i predykcji wybranych właściwości materiałów magnetycznie miękkich, w tym: stratności, koercji magnetycznej, krzywych bezhisterezowych oraz anizotropii właściwości magnetycznych.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.
 

 

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

wtorek, 7 listopada 2017

Certyfikowany cykl wykładów - Project Management

Uczestnicy kursu otrzymają po jego ukończeniu certyfikat.

Zapisy do 6 listopada - Wydział Elektryczny, Sekretariat Instytutu Informatyki, I piętro

Pobierz program kursu

środa, 25 października 2017

Godziny Rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dn. 19.10.2017 r. w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października 2017 r. od godziny 12.00 oraz 2 listopada 2017 r. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.

poniedziałek, 23 października 2017

Rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów na studia (semestr letni) i praktyki w roku akademickim 2017/18.

Nabór (możliwość złożenia kwestionariuszy u koordynatora wydziałowego) potrwa do 10 listopada 2017 (piątek) do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje na stronie www.pcz.pl/english/erasmus
 

Koordynator Wydziałowy
Program Erasmus+
dr inż. Aleksander Zaremba

piątek, 13 października 2017

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych I roku odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. w godzinach 11:30 - 12:15 w Auli Wydziału Elektrycznego

Pobierz dokument.

piątek, 13 października 2017

Zarządzenie dot. wysokości opłat dla studentów studiów niestacjonarnych

Studenci studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia przed dniem wejścia w życie zarządzenia nr 65/2017 wnoszą opłaty w dotychczasowej wysokości. Wysokość opłat dla umów podpisanych od roku akademickiego 2017/2018 ustalona jest w zarządzeniu

Pobierz treść zarządzenia: pobierz

piątek, 13 października 2017

Wzory umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.

Zgodnie z uchwałą nr 95/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej udostępniamy wzory umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.

Pobierz treść uchwały: pobierz

Pobierz umowę o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych I i II stopnia: pobierz

Pobierz umowę o warunkach odpłatności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia: pobierz

Pobierz umowę o warunkach odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku: pobierz

Pobierz umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* pierwszego/drugiego* stopnia z powodu niezadowalających wyników w nauce: pobierz

piątek, 13 października 2017

Grupy ćwiczeniowe dla studentów zaocznych

Szanowni studenci zaoczni, pojawiła się aktualizacja grup ćwiczeniowych dla studentów pierwszego roku stopnia I oraz II

Lista dostępna jest pod adresem: Grupy ćwiczeniowe.

piątek, 13 października 2017

Obowiązkowe szkolenie BHP

Studenci rozpoczynający I rok studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 (dotyczy to każdego z kierunków) zobowiązani są uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu BHP wg poniższego harmonogramu:

 • Studenci studiów stacjonarnych – 23.10.2017 r. (poniedziałek) godzina 16.00-20.00 Aula Wydziału Elektrycznego PCz
 • Studenci studiów niestacjonarnych:
  • I termin - 21.10.2017 r. (sobota) godzina 18.30-20.30 Aula Wydziału Elektrycznego PCz
  • II termin - 28.10.2017 r. (sobota) godzina 18.30-20.30 Aula Wydziału Elektrycznego PCz

Będą sprawdzane listy obecności.

piątek, 13 października 2017

Rozpocznij od kultury! Studencki październik w Muzeum Śląskim

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego Muzeum Śląskie po raz drugi zaprasza studentów wyższych uczelni z całego kraju do zwiedzania wystaw za złotówkę. Za okazaniem legitymacji studenckiej przez cały październik można zobaczyć ekspozycje stałe i czasowe w dwóch siedzibach Muzeum – przy katowickim rynku oraz w Strefie Kultury.

Wśród wystaw stałych znajdują się m.in. galerie sztuki polskiej od 1800 roku do współczesności oraz pierwsza w Polsce ekspozycja prezentująca niezwykłą twórczość artystów nieprofesjonalnych. W Muzeum Śląskim można zapoznać się również z dwoma wystawami narracyjnymi – „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości” oraz „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, z których pierwsza opowiada o głównych trendach w plastyce scenicznej, a druga o historii Górnego Śląska. Najmniejsza z ekspozycji – Galeria śląskiej sztuki sakralnej – wpisuje się w program wystaw stałych poświęconych historii, kulturze i sztuce Śląska.

Wystawa czasowa „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych” w zrewitalizowanym budynku łaźni głównej ukazuje dzieje człowieka w kontekście towarzyszących mu roślin. Najważniejszymi elementami ekspozycji są oryginalne pozostałości roślin uprawnych pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych. Zobaczymy również pochodzące z wykopalisk przedmioty wykonane z roślin, takie jak tkaniny, talerze, sznury, instrumenty oraz produkty i przedmioty codziennego użytku. Wystawa daje możliwość poznania pracy i dorobku Działu Archeologii, w tym Pracowni Bioarcheologii. To także wypełnienie luki związanej z brakiem muzeów historii naturalnej w Polsce.

W siedzibie Muzeum przy katowickim rynku znajduje się wystawa czasowa „Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900–1939, z kolekcji prywatnych”. To opowieść o buntownikach i indywidualistach, którzy znaleźli się na przełomie XIX i XX wieku w Paryżu. Na wystawie jest około 180 prac z zakresu malarstwa i rzeźby. Ekspozycję oglądać można do 15 października.

Na październik zaplanowano także dwa wernisaże. Od 20 października w obu siedzibach Muzeum oglądać będzie można wystawę „Interwencje. Przestrzeń, czas, pamięć”, będącą efektem rezydencji trzech artystów: Frauke Dannert (Niemcy), Davida Leleu (Francja) i Michała Smandka (Polska), zaproszonych do udziału w projekcie „Kultur’a-Trium”. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis. Z kolei dzień później w siedzibie Muzeum w Strefie Kultury zwiedzającym udostępniona zostanie wpisująca się w obchody Roku Reformacji wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”.

piątek, 13 października 2017

Mastercoder Vol. 4 - Konkurs Programistyczny- Czy masz już licencję na kodowanie?

6 października rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego „MasterCoder”! W tym roku na wszystkich uczestników czeka dosyć nietypowa misja. Poszukiwane są wybitne jednostki bądź grupy agentów, którzy zmierzą się zdalnie z dwoma dwutygodniowymi szpiegowskimi zadaniami o charakterze hackathonu.

Podczas misji specjalnej agentów z bananowej republiki San Escobar sprawdzana będzie pomysłowość, wiedza i wytrwałość. Do finału zostaną zakwalifikowani najlepsi rekruci z etapu rankingowego. Finałowa misja odbędzie się na Łódzkich Dniach Informatyki 22 listopada 2017! Do wygrania zaszczytny tytuł MasterCodera 2017 oraz nagrody dla finalistów o łącznej wartości 3000 zł. Jak na tajną misję przystało, informacje są oczywiście top secret.

Najwyższy czas poczuć się niczym James Błond lub JSON Bourne i uwierzyć, że Mission is Possible!

Chcesz zdobyć licencję na kodowanie?

[001 zgłoś się]

[FB ]

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie www.mastercoder.pl

czwartek, 12 października 2017

Dystrybucja Innowacji - maraton innowacyjności

Studiujesz? Interesują Cię innowacje? Myślisz nieszablonowo i lubisz realizować swoje pomysły?

Weź​ udział w Dystrybucji Innowacji, 3 dniowym maratonie, w​ trakcie którego poznasz naszą firmę, spotkasz ciekawych ludzi, dowiesz się, jak pracuje się w formule service design thinking i będziesz mógł opracować innowacyjne rozwiązania.

​​​​​​O Dystrybucji Innowacji

Dwanaście zespołów studenckich weźmie udział w maratonie innowacyjności Dystrybucja Innowacji, organizowanym przez TAURON Dystrybucja i opracuje projekt, inspirując się tematem: „Energia Przyszłośc​i: Internet Rzeczy, Big Data i elektromobilność w inteligentnych sieciach energetycznych”.

Najpierw uczestnicy poznają potrzeby klientów TAURON Dystrybucja oraz zasady pracy w formule service design t​hinking. Przez kolejne dwa dni, wykorzystując zdobytą wiedzę, będą tworzyć nowatorskie rozwiązania dla TAURON Dystrybucja.

Szczegóły pod linkiem: www.tauron-dystrybucja.pl/maraton-innowacyjnosci

Pobierz ulotkę: pobierz

Pobierz plakat: pobierz

czwartek, 12 października 2017

Tauron - Praca napisana z energią

Pobierz plakat.

czwartek, 12 października 2017

Nowy plan zajęć

Szanowni studenci, uprzejmie informujemy o aktualizacji planu zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz publikacji planu zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych i doktoranckich.

poniedziałek, 9 października 2017

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w Bibliotece Głównej Al. Armii Krajowej 36 II piętro Czytelnia Zbiorów Specjalnych pok. 309 wg poniższego harmonogramu:

16.10.2017 r.
Informatyka grupa I 9.00 - 10.00
Informatyka grupa III 10.00 - 11.00
Automatyka i Robotyka grupa I 11.00 - 12.00
17.10.2017 r.
Informatyka grupa II 11.00-12.00
Elektrotechnika grupa I 12.00-13.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

poniedziałek, 9 października 2017

Kursy językowe - zapisy na pierwszy semestr 2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu - 450 zł za 30 godzin lekcyjnych

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18.10.2017 r. i godz 17.00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Informacje można uzyskać w sekretariacie SJO, tel. 34 3250 329

wtorek, 03 października 2017

Nowy plan zajęć

Szanowni studenci, uprzejmie informujemy, że pojawił się nowy plan zajęć dla studentów studiów stacjonarnych oraz studentów Erasmus+

piątek, 29 września 2017

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

serdecznie zaprasza na
Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się 5 października 2017r.
o godzinie 10:00 w auli Wydziału Elektrycznego
(al. Armii Krajowej 17)

Program uroczystości:

 1. Otwarcie uroczystości.
 2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Elektrycznego.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Immatrykulacja.
 5. Wykład inauguracyjny pt. „Przesył danych w elektrycznych instalacjach samochodowych” wygłosi dr hab. inż. Stanisław Chudzik, prof. PCz.

poniedziałek, 11 września 2017 roku

Informacje dot. zakwaterowania w Domach Studenckich

Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Domach Studenckich Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2017 / 2018 proszeni są o złożenie "Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim" (pobierz dokument) w siedzibie Działu Domów Studenckich
(z wyłączeniem osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim w poprzednich latach akademickich na cały okres trwania studiów).

Siedziba Działu Domów Studenckich:
ul. Dekabrystów 26/30
Dom Studenta nr 5 "Maluch", pokój nr 9
telefon (34) 3250 262

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem - pobierz dokument, na stronie Politechniki Częstochowskiej oraz w siedzibie Działu Domów Studenckich

Termin zakwaterowania Godziny zakwaterowania Wydział
1 października 2017 15.00 - 21.00 Studenci I roku i studenci rozpoczynający zamieszkanie w Domach Studenckich wszystkich Wydziałów Politechniki Częstochowskiej oraz innych Uczelni (AJD, WSL)
2 października 2017 9.00 - 14.00
14.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 21.00
 • Elektryczny
 • Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Budownictwa
 • studenci innych Uczelni (AJD, WSL)
3 października 2017 9.00 - 14.00
14.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 21.00
 • Zarządzania
 • Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Infrastruktury i Środowiska
 • osoby nie będące studentami

W następnych dniach kwaterowanie odbywać się będzie: od godz. 10.00 do 14.00

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Zmarł Prof. Zygmunt Biernacki, wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego PCz

17 czerwca 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki. Zygmunt Biernacki urodził się 21 sierpnia 1934 roku w Opatowie. W 1953 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Broniewskiego w Krzepicach. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1958 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W latach 1958 –1959 pracował jako asystent w Katedrze Fizyki Politechniki Wrocławskiej, w latach 1960 – 1962 był mistrzem Stacji Prób, starszym inspektorem pomiarów w hucie im. B. Bieruta. W latach 1962 – 1968 pracował jako starszy asystent Katedry Elektrotechniki (od 1966 roku Wydziału Elektrycznego), a w latach 1968-1972 był adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. W latach 1972 - 1992 pracował jako docent, w latach 1992 - 1998 był profesorem nadzwyczajnym, a od 1998 roku profesorem tytularnym – pracownikiem Politechniki Częstochowskiej; w latach 1992 – 1998 był również profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Stypendia pomostowe

Maturzysto

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017);
osiągnęli na egzaminie maturalnym liczę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa regulamin, dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku

Godziny Rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 13.06.2017r. w godzinach 15:00 - 18:00.

poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku

Spotkanie „Programowanie w Automotive: od języka C do JAVA”

Zapraszamy!

Data: 07.06.2017 (środa)
Godzina: 14:00 - 15:30

Politechnika Częstochowska:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Sala A3 ul. Dąbrowskiego 73

Pobierz zaproszenie

poniedziałek, 5 czerwca 2017 roku

Informacja dot. zajęć z dr inż. M. Najgebauerem w dniu 10.06.2017

Uprzejmie informuję, że z powodu nieobecności dr inż. Mariusza Najgebauer w dniu 10.06.2017 r. (sobota), prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w dniu 11.06.2017 r. (niedziela) w następujących godzinach:

 • Nowoczesne materiały WN układów izolacyjnych (seminarium): godz. 8:50 - 10:30
 • Układy i profilaktyka izolacji (laboratorium): godz. 16:45 - 18:20

Pobierz oryginał

czwartek, 1 czerwca 2017

Dziekan Wydziału Elektrycznego

zaprasza studentów i pracowników na spotkanie z przedstawicielami firmy ZF

1 czerwca 2017 roku
godz. 10:00 - 11:00

Aula WE
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17

poniedziałek, 29 maja 2017

Oferta płatnych praktyk w firmie LUTUR

Co oferujemy:

 • Pracę w najatrakcyjniejszych miejscach w polsce
  • Nad morzem - Władysławowo, Puck, Rzucewo, Darłowo, Łeba
  • W górach - Tatry, Pieniny, Bieszczady
  • Nad jeziorem - Mazury, Pojezierze Płuckie
 • Umowę zlecenie
 • Pełne wyżywienie i zakwaterowanie
 • Ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu/powrotu z kolonii
 • Dogodne terminy w okresie całych wakacji

Wymagania wobec wychowawców:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowatczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Zaświadczenie lekarskie lub książeczka sanepidu
 • Zaświadczenie o niekaralności wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Predyspozycje do pracy z dziećmi

Szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym dokumencie

piątek, 26 maja 2017

Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej

zaprasza
14 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00
do Auli Wydziału Elektrycznego na
Seminarium Wydziału Elektrycznego, na którym dr Sebastian Sakowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przedstawi referat pt.:
„Komputery zbudowane z DNA”

W referacie przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z nową dziedziną nauki łączącą informatykę z genetyką molekularną. Omówione zostaną badania nad komputerami mogącymi przetwarzać informacje w szczególnych warunkach środowiska biochemicznego. Przedstawione zostaną komputery działające autonomicznie i zbudowane z DNA, czyli związku chemicznego kodującego informacje w organizmach żywych. Dzięki bardzo małym rozmiarom, możliwościom dużego upakowania informacji oraz masowej równoległości działania komputery te mogą zostać w przyszłości zastosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki np.: w kryptografii, czy w medycynie. Podczas referatu omówione zostaną ważniejsze modele teoretyczne i implementacje praktyczne komputerów zbudowanych z DNA. Wyszczególnione zostaną mocne oraz słabe strony tych rozwiązań technicznych, a także wskazane zostaną najnowsze trendy tych badań. Przedstawione zostaną również wyniki badań własnych dotyczących zwiększania złożoności obliczeniowej komputerów DNA i perspektywy dalszych prac w tym obszarze badań naukowych.

 

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Dyrektor Instytutu Informatyki
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

 

Pobierz oryginał

czwartek, 25 maja 2017

Współpraca z Exact Systems

Chcesz podjąć pracę? Szukasz pracy na wakacje? Chcesz zdobyć doświadczenie w branży motoryzacyjnej?

Grupa Exact Systems czeka na Ciebie na Politechnice Częstochowskiej.

Studenci którzy chcąc podjąć pracę mają możliwość zgłoszenia się do Ambasadora Grupy Exact Systems na Politechnice bądź też odwiedzić pokój nr 1 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w godzinach 9 -15 codziennie od poniedziałku do piątku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej napisz lub zadzwoń:
Tel: 727 – 525 – 525
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy

czwartek, 25 maja 2017

Juwenalia 2017

Dziekan Wydział Elektrycznego w związku z ustalonymi przez Rektora Politechniki Częstochowskiej godzinami rektorskimi, odwołuje wprowadzony bezwzględny zakaz przebywania na terenie Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej w dniu 20.05.2017 r..

Zajęcia w w/w terminie będą zatem odbywały się w normalnym trybie.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

czwartek, 18 maja 2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z obchodami Juwenaliów ustala następujące godziny rektorskie:

 • środa 17 maja 2017r. od godziny 13.00;
 • czwartek 18 maja 2017r. – cały dzień;
 • piątek 19 maja 2017r. – cały dzień.

wtorek, 16 maja 2017

Juwenalia 2017

Juwenalia 2017

Uprzejmie informuję, iż w związku z Juwenaliami Politechniki Częstochowskiej oraz na prośbę Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej inż. Andrzeja Matuszczyka, a także z polecenia Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej z okazji Dni Wiosny Studentów w dniach 17 - 20 maja 2017 r. będzie zamykany o godzinie 16.00 ze względów bezpieczeństwa mienia Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników przyszłych Juwenaliów.

Po godzinie 16.00 w w/w dniach na teren Wydziału Elektrycznego nie będą wpuszczani żadni studenci z wyjątkiem osób posiadających identyfikatory.

Proszę o zastosowanie się do powyższego komunikatu i opuszczenie w dniach 17 - 20 maja 2017 r. budynku Wydziału Elektrycznego do godziny 16.00.

 

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

piątek, 12 maja 2017

XV edycja konkursu na najlepszą pracę na temat własności intelektualnej

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Z satysfakcją należy również odnotować fakt, że laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

czwartek, 11 maja 2017

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa została powołana uchwałą Nr 59/2016/2017 z dnia 25.04.2017 r. w składzie:

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz przewodniczący
Dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz członek
Dr inż. Andrzej Jąderko członek
Dr inż. Janusz Baran członek
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz członek

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

 1. Składanie wniosków o granty – do dnia 17 maja 2017 r. w Biurze Dziekana WE (pokój B116, p. Joanna Ceglarek).
 2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 24 maja 2017 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu – 25 maja 2017 r.

Zebranie informacyjne dla młodych naukowców, doktorantów oraz ich opiekunów naukowych i promotorów dot. konkursu odbędzie się 9 maja 2017 r. o godz. 10.30 w Auli WE – obecność obowiązkowa.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek o przyznanie grantu wydziałowego

poniedziałek, 8 maja 2017

Ogłoszenie w sprawie stypendium

Zgodnie z par. 10 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej PILNIE proszę zgłaszać się do Dziekanatu WE PCz po odbiór decyzji stypendialnych o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium, gdyż nie odebranie w/w decyzji skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Świąt pełnych radości
ciepła rodzinnego,
niepowtarzalnej atmosfery
w tych szczególnych dniach
oraz Wesołego Alleluja

życzą Władze Wydziału Elektrycznego

piątek, 14 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorem firmy Cooper Standard

Dziekan Wydziału Zarządzania serdecznie zaprasza Studentów wszystkich Wydziałów Politechniki Częstochowskiej na spotkanie z Dyrektorem firmy Cooper Standard Panem Maciejem Szmitem, które odbędzie się dnia 24.04.2017 roku o godzinie 10.00 w sali 011. Celem spotkania jest umożliwienie Studentom poznania firmy Cooper Standard oraz udostępnienie oferty płatnych staży którą firma posiada.

, 14 kwietnia 2017

 

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.